Coi ngày tốt an táng trong tháng

Đọc tiếp

Tháng
Năm

NGÀY TỐT - XẤU an táng chôn cất TRONG Tháng 5 năm 2024

LỊCH DƯƠNG

01

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

23

Tháng 3 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 01/05/2024 nhằm ngày 23/3/2024 Âm lịch

Ngày Ất Sửu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

02

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

24

Tháng 3 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 02/05/2024 nhằm ngày 24/3/2024 Âm lịch

Ngày Bính Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

03

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

25

Tháng 3 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 03/05/2024 nhằm ngày 25/3/2024 Âm lịch

Ngày Đinh Mão tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

04

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

26

Tháng 3 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 04/05/2024 nhằm ngày 26/3/2024 Âm lịch

Ngày Mậu Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

05

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

27

Tháng 3 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 05/05/2024 nhằm ngày 27/3/2024 Âm lịch

Ngày Kỷ Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

06

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

28

Tháng 3 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 06/05/2024 nhằm ngày 28/3/2024 Âm lịch

Ngày Canh Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

07

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

29

Tháng 3 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 07/05/2024 nhằm ngày 29/3/2024 Âm lịch

Ngày Tân Mùi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

08

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

1

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 08/05/2024 nhằm ngày 1/4/2024 Âm lịch

Ngày Nhâm Thân tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

09

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

2

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 09/05/2024 nhằm ngày 2/4/2024 Âm lịch

Ngày Quý Dậu tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

10

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

3

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 10/05/2024 nhằm ngày 3/4/2024 Âm lịch

Ngày Giáp Tuất tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

11

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

4

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 11/05/2024 nhằm ngày 4/4/2024 Âm lịch

Ngày Ất Hợi tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

12

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

5

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 12/05/2024 nhằm ngày 5/4/2024 Âm lịch

Ngày Bính Tý tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

13

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

6

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 13/05/2024 nhằm ngày 6/4/2024 Âm lịch

Ngày Đinh Sửu tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

14

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

7

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 14/05/2024 nhằm ngày 7/4/2024 Âm lịch

Ngày Mậu Dần tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

15

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

8

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 15/05/2024 nhằm ngày 8/4/2024 Âm lịch

Ngày Kỷ Mão tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

16

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

9

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 16/05/2024 nhằm ngày 9/4/2024 Âm lịch

Ngày Canh Thìn tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

17

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

10

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 17/05/2024 nhằm ngày 10/4/2024 Âm lịch

Ngày Tân Tỵ tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

18

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

11

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 18/05/2024 nhằm ngày 11/4/2024 Âm lịch

Ngày Nhâm Ngọ tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

19

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

12

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/2024 Âm lịch

Ngày Quý Mùi tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

20

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

13

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 20/05/2024 nhằm ngày 13/4/2024 Âm lịch

Ngày Giáp Thân tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

21

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

14

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 21/05/2024 nhằm ngày 14/4/2024 Âm lịch

Ngày Ất Dậu tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

22

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

15

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 22/05/2024 nhằm ngày 15/4/2024 Âm lịch

Ngày Bính Tuất tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

23

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

16

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 23/05/2024 nhằm ngày 16/4/2024 Âm lịch

Ngày Đinh Hợi tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

24

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

17

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 24/05/2024 nhằm ngày 17/4/2024 Âm lịch

Ngày Mậu Tý tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

25

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

18

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 25/05/2024 nhằm ngày 18/4/2024 Âm lịch

Ngày Kỷ Sửu tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

26

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

19

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 26/05/2024 nhằm ngày 19/4/2024 Âm lịch

Ngày Canh Dần tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

27

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

20

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 27/05/2024 nhằm ngày 20/4/2024 Âm lịch

Ngày Tân Mão tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

28

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

21

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 28/05/2024 nhằm ngày 21/4/2024 Âm lịch

Ngày Nhâm Thìn tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

29

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

22

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 29/05/2024 nhằm ngày 22/4/2024 Âm lịch

Ngày Quý Tỵ tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

30

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

23

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 30/05/2024 nhằm ngày 23/4/2024 Âm lịch

Ngày Giáp Ngọ tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

31

Tháng 05 - Năm 2024

LỊCH ÂM

24

Tháng 4 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 31/05/2024 nhằm ngày 24/4/2024 Âm lịch

Ngày Ất Mùi tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Có thể bạn chưa biết?

Thư viện liên quan

4 bước để coi ngày tốt xấu trong tuần chính xác nhất
4 bước để coi ngày tốt xấu trong tuần chính xác nhất

Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì
Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì

Ngày nguyệt kỵ là gì? cần tránh làm gì để tránh điều xui xẻo

test
test

Coi ngày tốt
Liên kết mạng xã hội