Coi ngày tốt khai trương trong tuần

Đọc tiếp

Thứ hai, ngày 10/06/2024

Âm lịch: 5/5/2024 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Ất Tỵ tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn

 • Là ngày: nguyên vu hắc đạo - trực: TRỰC BẾ

 • Xuất hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng đông nam đón Tài Thần

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Kỷ Hợi – Tân Hợi

Đánh giá: hơi tốt Xem chi tiết ngày này

Thứ ba, ngày 11/06/2024

Âm lịch: 6/5/2024 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Bính Ngọ tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn

 • Là ngày: tư mệnh hoàng đạo - trực: TRỰC KIẾN

 • Xuất hành hướng tây nam đón Hỷ Thần - hướng đông đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Canh Tý – Mậu Tý

Đánh giá: hơi tốt Xem chi tiết ngày này

Thứ tư, ngày 12/06/2024

Âm lịch: 7/5/2024 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Đinh Mùi tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn

 • Là ngày: câu trần hắc đạo - trực: TRỰC TRỪ

 • Xuất hành hướng nam đón Hỷ Thần - hướng đông đón Tài Thần

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Tân Sửu – Kỷ Sửu

Đánh giá: rất xấu Xem chi tiết ngày này

Thứ năm, ngày 13/06/2024

Âm lịch: 8/5/2024 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Mậu Thân tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn

 • Là ngày: thanh long hoàng đạo - trực: TRỰC MÃN

 • Xuất hành hướng đông nam đón Hỷ Thần - hướng bắc đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Nhâm Dần – Giáp Dần

Đánh giá: hơi tốt Xem chi tiết ngày này

Thứ sáu, ngày 14/06/2024

Âm lịch: 9/5/2024 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Kỷ Dậu tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn

 • Là ngày: minh đường hoàng đạo - trực: TRỰC BÌNH

 • Xuất hành hướng đông bắc đón Hỷ Thần - hướng nam đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Quý Mão – Ất Mão

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Âm lịch: 10/5/2024 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Canh Tuất tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn

 • Là ngày: thiên hình hắc đạo - trực: TRỰC ĐỊNH

 • Xuất hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng tây nam đón Tài Thần

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Giáp Thìn – Mậu Thìn

Đánh giá: rất xấu Xem chi tiết ngày này

Chủ nhật, ngày 16/06/2024

Âm lịch: 11/5/2024 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Tân Hợi tháng Canh Ngọ năm Giáp Thìn

 • Là ngày: chu tước hắc đạo - trực: TRỰC CHẤP

 • Xuất hành hướng tây nam đón Hỷ Thần - hướng tây nam đón Tài Thần

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Kỷ Tị – Đinh Tị

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Có thể bạn chưa biết?

Thư viện liên quan

4 bước để coi ngày tốt xấu trong tuần chính xác nhất
4 bước để coi ngày tốt xấu trong tuần chính xác nhất

Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì
Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì

Ngày nguyệt kỵ là gì? cần tránh làm gì để tránh điều xui xẻo

test
test

Coi ngày tốt
Liên kết mạng xã hội