Coi ngày tốt mua nhà trong tuần

Đọc tiếp

Thứ hai, ngày 15/04/2024

Âm lịch: 7/3/2024 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Kỷ Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

 • Là ngày: kim đường hoàng đạo - trực: TRỰC CHẤP

 • Xuất hành hướng đông bắc đón Hỷ Thần - hướng nam đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Quý Mão – Ất Mão

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Thứ ba, ngày 16/04/2024

Âm lịch: 8/3/2024 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Canh Tuất tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

 • Là ngày: bạch hổ hắc đạo - trực: TRỰC PHÁ

 • Xuất hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng tây nam đón Tài Thần

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Giáp Thìn – Mậu Thìn

Đánh giá: rất xấu Xem chi tiết ngày này

Thứ tư, ngày 17/04/2024

Âm lịch: 9/3/2024 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

 • Là ngày: ngọc đường hoàng đạo - trực: TRỰC NGUY

 • Xuất hành hướng tây nam đón Hỷ Thần - hướng tây nam đón Tài Thần

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Kỷ Tị – Đinh Tị

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Thứ năm, ngày 18/04/2024

Âm lịch: 10/3/2024 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Nhâm Tý tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

 • Là ngày: thiên lao hắc đạo - trực: TRỰC THÀNH

 • Xuất hành hướng nam đón Hỷ Thần - hướng tây đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Bính Ngọ – Canh Ngọ

Đánh giá: hơi tốt Xem chi tiết ngày này

Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Âm lịch: 11/3/2024 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Quý Sửu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

 • Là ngày: nguyên vu hắc đạo - trực: TRỰC THÂU

 • Xuất hành hướng đông nam đón Hỷ Thần - hướng tây bắc đón Tài Thần

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Đinh Mùi – Tân Mùi

Đánh giá: rất xấu Xem chi tiết ngày này

Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Âm lịch: 12/3/2024 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

 • Là ngày: tư mệnh hoàng đạo - trực: TRỰC KHAI

 • Xuất hành hướng đông bắc đón Hỷ Thần - hướng đông nam đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Mậu Thân – Bính Thân

Đánh giá: hơi tốt Xem chi tiết ngày này

Chủ nhật, ngày 21/04/2024

Âm lịch: 13/3/2024 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Ất Mão tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn

 • Là ngày: câu trần hắc đạo - trực: TRỰC BẾ

 • Xuất hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng đông nam đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Kỷ Dậu – Tân Dậu

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Có thể bạn chưa biết?

Thư viện liên quan

4 bước để coi ngày tốt xấu trong tuần chính xác nhất
4 bước để coi ngày tốt xấu trong tuần chính xác nhất

Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì
Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì

Ngày nguyệt kỵ là gì? cần tránh làm gì để tránh điều xui xẻo

test
test

Coi ngày tốt
Liên kết mạng xã hội