Coi ngày tốt kết hôn cưới hỏi trong tuần

Đọc tiếp

Thứ hai, ngày 08/08/2022

Âm lịch: 11/7/2022 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Quý Tỵ tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần

 • Là ngày: kim đường hoàng đạo - trực: TRỰC THÂU

 • Xuất hành hướng đông nam đón Hỷ Thần - hướng tây bắc đón Tài Thần

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Đinh Hợi – Ất Hợi

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Thứ ba, ngày 09/08/2022

Âm lịch: 12/7/2022 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Giáp Ngọ tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần

 • Là ngày: bạch hổ hắc đạo - trực: TRỰC KHAI

 • Xuất hành hướng đông bắc đón Hỷ Thần - hướng đông nam đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Mậu Tý – Nhâm Tý

Đánh giá: rất xấu Xem chi tiết ngày này

Thứ tư, ngày 10/08/2022

Âm lịch: 13/7/2022 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Ất Mùi tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần

 • Là ngày: ngọc đường hoàng đạo - trực: TRỰC BẾ

 • Xuất hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng đông nam đón Tài Thần

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Kỷ Sửu – Quý Sửu

Đánh giá: rất xấu Xem chi tiết ngày này

Thứ năm, ngày 11/08/2022

Âm lịch: 14/7/2022 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Bính Thân tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần

 • Là ngày: thiên lao hắc đạo - trực: TRỰC KIẾN

 • Xuất hành hướng tây nam đón Hỷ Thần - hướng đông đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Canh Dần – Nhâm Dần

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Thứ sáu, ngày 12/08/2022

Âm lịch: 15/7/2022 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Đinh Dậu tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần

 • Là ngày: nguyên vu hắc đạo - trực: TRỰC TRỪ

 • Xuất hành hướng nam đón Hỷ Thần - hướng đông đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Tân Mão – Quý Mão

Đánh giá: rất xấu Xem chi tiết ngày này

Thứ bảy, ngày 13/08/2022

Âm lịch: 16/7/2022 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Mậu Tuất tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần

 • Là ngày: tư mệnh hoàng đạo - trực: TRỰC MÃN

 • Xuất hành hướng đông nam đón Hỷ Thần - hướng bắc đón Tài Thần

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Nhâm Thìn – Bính Thìn

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Chủ nhật, ngày 14/08/2022

Âm lịch: 17/7/2022 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Kỷ Hợi tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần

 • Là ngày: câu trần hắc đạo - trực: TRỰC BÌNH

 • Xuất hành hướng đông bắc đón Hỷ Thần - hướng nam đón Tài Thần

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Quý Tị – Đinh Tị

Đánh giá: rất xấu Xem chi tiết ngày này

Có thể bạn chưa biết?

Thư viện liên quan

Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì
Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì

Ngày nguyệt kỵ là gì? cần tránh làm gì để tránh điều xui xẻo

test
test

Coi ngày tốt
Liên kết mạng xã hội