Coi ngày tốt kí hợp đồng trong tuần

Đọc tiếp

Thứ hai, ngày 30/01/2023

Âm lịch: 9/1/2023 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Mậu Tý tháng Giáp Dần năm Quý Mão

 • Là ngày: thanh long hoàng đạo - trực: TRỰC BẾ

 • Xuất hành hướng đông nam đón Hỷ Thần - hướng bắc đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Nhâm Ngọ – Giáp Ngọ

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Thứ ba, ngày 31/01/2023

Âm lịch: 10/1/2023 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Kỷ Sửu tháng Giáp Dần năm Quý Mão

 • Là ngày: minh đường hoàng đạo - trực: TRỰC KIẾN

 • Xuất hành hướng đông bắc đón Hỷ Thần - hướng nam đón Tài Thần

 • Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Quý Mùi – Ất Mùi

Đánh giá: hơi tốt Xem chi tiết ngày này

Thứ tư, ngày 01/02/2023

Âm lịch: 11/1/2023 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Canh Dần tháng Giáp Dần năm Quý Mão

 • Là ngày: thiên hình hắc đạo - trực: TRỰC TRỪ

 • Xuất hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng tây nam đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

 • Giáp Thân – Mậu Thân

Đánh giá: rất xấu Xem chi tiết ngày này

Thứ năm, ngày 02/02/2023

Âm lịch: 12/1/2023 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Tân Mão tháng Giáp Dần năm Quý Mão

 • Là ngày: chu tước hắc đạo - trực: TRỰC MÃN

 • Xuất hành hướng tây nam đón Hỷ Thần - hướng tây nam đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Ất Dậu – Kỷ Dậu

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Thứ sáu, ngày 03/02/2023

Âm lịch: 13/1/2023 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Nhâm Thìn tháng Giáp Dần năm Quý Mão

 • Là ngày: kim quỹ hoàng đạo - trực: TRỰC BÌNH

 • Xuất hành hướng nam đón Hỷ Thần - hướng tây đón Tài Thần

 • Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Bính Tuất – Giáp Tuất

Đánh giá: hạn chế làm Xem chi tiết ngày này

Thứ bảy, ngày 04/02/2023

Âm lịch: 14/1/2023 Ngày Hoàng đạo

 • Ngày Quý Tỵ tháng Giáp Dần năm Quý Mão

 • Là ngày: kim đường hoàng đạo - trực: TRỰC BÌNH

 • Xuất hành hướng đông nam đón Hỷ Thần - hướng tây bắc đón Tài Thần

 • Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

 • Đinh Hợi – Ất Hợi

Đánh giá: rất xấu Xem chi tiết ngày này

Chủ nhật, ngày 05/02/2023

Âm lịch: 15/1/2023 Ngày Hắc đạo

 • Ngày Giáp Ngọ tháng Giáp Dần năm Quý Mão

 • Là ngày: bạch hổ hắc đạo - trực: TRỰC ĐỊNH

 • Xuất hành hướng đông bắc đón Hỷ Thần - hướng đông nam đón Tài Thần

 • Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 • Mậu Tý – Nhâm Tý

Đánh giá: hơi tốt Xem chi tiết ngày này

Có thể bạn chưa biết?

Thư viện liên quan

Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì
Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì

Ngày nguyệt kỵ là gì? cần tránh làm gì để tránh điều xui xẻo

test
test

Coi ngày tốt
Liên kết mạng xã hội