Coi ngày tốt xấu tháng 2 năm 2024

Nhu cầu coi lịch âm tháng 2 năm 2024 để coi ngày tốt xấu luôn cần thiết hơn bao giờ hết với bất cứ ai. Sự quan trọng trong việc coi ngày tốt xấu trong tháng 2 năm 2024 cũng như coi lịch âm tháng 2 năm 2024 ngày một ảnh hưởng rõ ràng. Trong thời buổi xã hội ngày một phát triển nhanh chóng, chúng ta cần có những quyết định thực hiện việc gì đó ngắn hạn và thật nhanh. Coingaydep.com đưa ra bộ lịch âm tháng 2 năm 2024 để quý bạn dễ dàng chọn lựa ngày tốt xấu để thực hiện công việc gì cho bản thân mình.
Bên dưới là toàn bộ ngày trong tháng 2 năm 2024 này bao gồm cả ngày tốt, ngày xấu. Hoặc nếu chưa ưng ý để thực hiện công việc mà bản thân mong muốn trong tháng này, quý bạn có thể chọn các tháng khác để xem bằng cách chọn tháng, năm khác để có cái nhìn toàn diện hơn nhé. Chúc quý bạn may mắn và thành công!

Tháng
Năm
Hoàng đạo Hắc đạo

Lịch Vạn Niên 2024, Lịch Âm dương Việt Nam 2024 – Tháng 2 năm 2024

LỊCH DƯƠNG

01

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

22

Tháng 12 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 01/02/2024 nhằm ngày 22/12/2023 Âm lịch

Ngày Ất Mùi tháng Ất Sửu năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

02

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

23

Tháng 12 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 02/02/2024 nhằm ngày 23/12/2023 Âm lịch

Ngày Bính Thân tháng Ất Sửu năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

03

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

24

Tháng 12 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 03/02/2024 nhằm ngày 24/12/2023 Âm lịch

Ngày Đinh Dậu tháng Ất Sửu năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

04

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

25

Tháng 12 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 04/02/2024 nhằm ngày 25/12/2023 Âm lịch

Ngày Mậu Tuất tháng Ất Sửu năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

05

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

26

Tháng 12 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 05/02/2024 nhằm ngày 26/12/2023 Âm lịch

Ngày Kỷ Hợi tháng Ất Sửu năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

06

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

27

Tháng 12 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 06/02/2024 nhằm ngày 27/12/2023 Âm lịch

Ngày Canh Tý tháng Ất Sửu năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

07

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

28

Tháng 12 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 07/02/2024 nhằm ngày 28/12/2023 Âm lịch

Ngày Tân Sửu tháng Ất Sửu năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

08

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

29

Tháng 12 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 08/02/2024 nhằm ngày 29/12/2023 Âm lịch

Ngày Nhâm Dần tháng Ất Sửu năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

09

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

30

Tháng 12 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 09/02/2024 nhằm ngày 30/12/2023 Âm lịch

Ngày Quý Mão tháng Ất Sửu năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

10

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

1

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 10/02/2024 nhằm ngày 1/1/2024 Âm lịch

Ngày Giáp Thìn tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

11

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

2

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 11/02/2024 nhằm ngày 2/1/2024 Âm lịch

Ngày Ất Tỵ tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

12

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

3

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 12/02/2024 nhằm ngày 3/1/2024 Âm lịch

Ngày Bính Ngọ tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

13

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

4

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 13/02/2024 nhằm ngày 4/1/2024 Âm lịch

Ngày Đinh Mùi tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

14

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

5

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 14/02/2024 nhằm ngày 5/1/2024 Âm lịch

Ngày Mậu Thân tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

15

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

6

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 15/02/2024 nhằm ngày 6/1/2024 Âm lịch

Ngày Kỷ Dậu tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

16

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

7

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 16/02/2024 nhằm ngày 7/1/2024 Âm lịch

Ngày Canh Tuất tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

17

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

8

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 17/02/2024 nhằm ngày 8/1/2024 Âm lịch

Ngày Tân Hợi tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

18

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

9

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 18/02/2024 nhằm ngày 9/1/2024 Âm lịch

Ngày Nhâm Tý tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

19

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

10

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 19/02/2024 nhằm ngày 10/1/2024 Âm lịch

Ngày Quý Sửu tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

20

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

11

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 20/02/2024 nhằm ngày 11/1/2024 Âm lịch

Ngày Giáp Dần tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

21

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

12

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 21/02/2024 nhằm ngày 12/1/2024 Âm lịch

Ngày Ất Mão tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

22

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

13

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 22/02/2024 nhằm ngày 13/1/2024 Âm lịch

Ngày Bính Thìn tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

23

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

14

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 23/02/2024 nhằm ngày 14/1/2024 Âm lịch

Ngày Đinh Tỵ tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

24

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

15

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 24/02/2024 nhằm ngày 15/1/2024 Âm lịch

Ngày Mậu Ngọ tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

25

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

16

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 25/02/2024 nhằm ngày 16/1/2024 Âm lịch

Ngày Kỷ Mùi tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

26

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

17

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 26/02/2024 nhằm ngày 17/1/2024 Âm lịch

Ngày Canh Thân tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

27

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

18

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 27/02/2024 nhằm ngày 18/1/2024 Âm lịch

Ngày Tân Dậu tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

28

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

19

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 28/02/2024 nhằm ngày 19/1/2024 Âm lịch

Ngày Nhâm Tuất tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

29

Tháng 02 - Năm 2024

LỊCH ÂM

20

Tháng 1 - Năm 2024

Thứ sáu, ngày 29/02/2024 nhằm ngày 20/1/2024 Âm lịch

Ngày Quý Hợi tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Có thể bạn chưa biết?

Coi ngày tốt xấu tháng 2 năm 2024

Thư viện liên quan

4 bước để coi ngày tốt xấu trong tuần chính xác nhất
4 bước để coi ngày tốt xấu trong tuần chính xác nhất

Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì
Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì

Ngày nguyệt kỵ là gì? cần tránh làm gì để tránh điều xui xẻo

test
test

Coi ngày tốt
Liên kết mạng xã hội